W ramach umowy ramowej prowadzimy windykację i restrukturyzację wierzytelności klienta, uwzględniając specyfikę gospodarczą i sektor działalności kontrahentów.

Zlecenia windykacyjne
Doradztwo windykacyjne

W ramach stałej umowy wspieramy działy sprzedaży i windykacji bankowej w bezpiecznym i optymalnym operowanieu zabezpieczeniami i dochodzeniu należności.

W ramach umów stałych i okazjonalnych wpieramy kontrahentów w optymalnym zabezpieczeniu i przeprowadzeniu operacji gospodarczych.

Doradztwo prawne

 

Kompleksowa obsługa zabezpieczeń w windykacji
Zakup wierzytelności

 

 

Opinie prawne i podatkowe

W ramach wspołpracy z renomowanymi kancelariami i doradcami podatkowymi przedstawiamy opinie uwzględniające obecny stan prawny.

W ramach cesji wierzytelności przejmujemy odpłatnie od wierzyciela zobowiązania dłużników i dochodzimy zobowiązań na własny rachunek.

Kompleksowo wspieramy wierzyciela w zabezpieczeniu, ubezpieczeniu, przejeciu i zbyciu aktywów dłużnika  stanowiących zabezpiecznie zobowiązań dłużników.

Usługi

  • Oferujemy kompleksowe usugi prawno-windykacyjne związane z obsugą wierzytelności, zabezpieczeń wierzytelności i restrukturyzacji dla Banków i kluczowych klientów bankowych.